Tag Archives: predsudky

Zlatokopka – lovkyňa alebo obeť?

My ľudia máme sklon k vytváraniu stereotypov, a to nie len v správaní, ale aj vo vnímaní okolia. Veľmi ľahko skĺzavame k škatuľkovaniu vecí a osôb. Pokiaľ je muž pekný, je ženami často označovaný ako playboy, džigolo alebo inými, vulgárnejšími alternatívami. To samozrejme len v prípade, pokiaľ o nás ženy neprejavuje záujem. To isté sa deje v prípade pekných žien. Ak je žena krásna a nebodaj má po svojom boku i úspešného muža, je to jednoznačne zlatokopka. A o to viac, keď […]