Tag Archives: poradňa

Poradňa Mňau

Mám problém s mojím otcom. On nie je zlý, len mi už ide na nervy ako sa správa- asi je to aj výchovou, v ktorej vyrastal, ale už mám toho dosť. Stále sa drží zásady, že manžel zarába a žena robí všetko ostatné. Neustále sa kvôli tomu hádame, niekedy mám pocit, že žijem v období patriarchátu. Snažila som sa s ním o tom porozprávať, ale on si nechce pripustiť, že by som mohla mať pravdu, keďže podľa neho má pravdu vždy […]