Podnikáte v doprave? Na tieto detaily by ste si mali dať pozor!

Please enter banners and links.

V každej práci existujú určité pravidlá, ktoré by ste ako zamestnávateľ mali plniť do bodky, inak vám hrozia sankcie. Rovnako tak, ak je v náplni práce vašej firmy preprava, doprava, či logistika. Aj vtedy je vašou povinnosťou dodržiavať stanovené pravidlá a podmienky pre zamestnancov. Každý, kto, sa zaoberá vnútroštátnou prepravou alebo medzištátnou prepravou tovaru, či výrobného materiálu, by ich dodržiavanie nemal podceňovať. Neplnenie si zamestnávateľských povinností a nedodržiavanie predpisov, vedie k zbytočným vysokým pokutám. Konkrétne pokutám vo výške od 165,9 € do 99581,7 € za neposkytovanie služieb PZS zamestnancom. Že ste o niečom podobnom ešte nepočuli?

 

Čo je to PZS?

Hovoríme o pracovnej zdravotnej službe, odbornej poradenskej službe pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. O čo konkrétne ide? Vykonáva sa dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzuje sa zdravotná spôsobilosť zamestnancov na základe lekárskych prehliadok. Práca sa podľa zákona rozdeľuje do štyroch kategórií. Kým od roku 2006 bola PZS povinná pre všetkých zamestnávateľov, od roku 2011 ju musia vykonávať len firmy s rizikovými prácami v tretej a štvrtej kategórii. Do tretej kategórie spadajú práce, pri ktorých hluk, vibrácie, expozícia elektromagnetickému poľu neprekračujú ustanovené limity. Týka sa napríklad firiem zameraných na stolárstvo či energetiku. Do poslednej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je možné faktory znížiť, prípadne práce, pri ktorých sa kombinujú faktory s kategóriou tri. Napríklad ide o zváračstvo alebo podobné. Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 1. a 2. kategórie ako je administratíva, upratovanie a iné, čiže bez rizika poškodenia zdravia alebo bez predpokladu rizika, musia zabezpečiť oachranu zdravia pri práci. Hodnotiť zdravotné riziká, vypracovávať posudky a mnohé iné činnosti. To však spoľahlivo za vás zvládnu profesionáli na PZS, vy sa môžete naplno venovať len podnikaniu.

 

Pri preprave je dôležité aj váženie automobilov!

Prekročenie váhy na cestných komunikáciách sa naozaj nevypláca, na prepravcov sú obvykle pripravené mastné pokuty za nedodržiavanie predpisov a preťažovanie ciest. Predchádzať týmto problémov s preťažením hravo zvládnete vďaka váham na váženie áut. Spoľahlivo nimi odvážite kamióny, traktory, vlečky a iné vozidlá až do hmotnosti 50 ton na 1 nápravu. Nezabúdajte na váženie po každom naložení tovaru, predídete tak komplikáciám na ceste!

Reklamný článok

FOTO: pexels.com