Zákony sú tu pre ľudí

Please enter banners and links.

Začítali ste sa niekedy dobrovoľne do nejakého zákona? Veľa z nás v čase voľna siaha po celkom inom type literatúry. Zákony sú však voľne dostupné a môžeme si ich prečítať aj online. Možno by sa vďaka našej sčítanosti vyriešilo množstvo problémov v našom okolí.

Judikáty a zákony visia aj na internete

Stalo sa vám, že ste mali pocit, že sa v živote iných dejú neprávosti, avšak nevedeli ste to nijako dokázať? Nemusíme byť odborníci na všetko, no ak nám vnútorný hlas našepkáva, že čosi nie je v súlade s kostolným poriadkom, nie je nič ľahšie ako overiť si to. Zadajte kľúčové slová, ktoré vás zaujímajú, či to bude mzda za vykonanú prácu spomínaná v Zákonníku práce, alebo povinnosť platiť sociálne poistenie v Zákone o sociálnom poistení, alebo otázka vlastníckych vzťahov a pôdy v Zákone o pôde. Zákony v plnom znení sú dostupné online, prečítate si ich, kedykoľvek máte na to čas a podmienky.

Hoci sa v právnej oblasti nevyznáte, každý zákon obsahuje množstvo definícií, vďaka ktorým nemá problém zorientovať sa ani laik. Trápi vás konkrétny právny problém a ste zvedaví, čo by naň povedal súd? Ak nazriete do judikátov, teda platných rozhodnutí súdov, dozviete sa, ako podobný prípad pred istým časom vyriešili iní súdnou cestou. Starostlivosť o člena rodiny, nevhodné správanie na pracovisku, práva a povinnosti v rôznych oblastiach života, či ide o školskú dochádzku, platenie poistného, alebo daní, všetko je zakotvené v zákonoch nie preto, aby nás to obmedzovalo, ale aby nám to pomáhalo žiť čestne a pokojne.

Načo sú nám zákony?

V živote sa stretávame s množstvom príkazov. Čítame ich na stenách budov, na dopravných značkách, ale dostanú sa nám do ucha, aj keď prechádzame uličkou v autobuse alebo navštívime divadlo. Prejdite na druhú stranu, prosíme, zaveste si kabáty, nešliapte po tráve… Radi robíme veci podľa seba a sú nariadenia, ktoré môžeme, ale nemusíme vypočuť, ale tiež také, ktoré sme zo zákona povinní akceptovať, inak by nám hrozil trest. Zákony sú nevyhnutnou súčasťou doby. Viete si predstaviť, že by na ne nedbali napr. vodiči v cestnej premávke? Lekári? Výrobcovia potravín a liekov? Že by neexistovali zákony, ktoré by presne špecifikovali naše právo na vierovyznanie či slobodu prejavu? Zákon veľakrát stojí na našej strane, preto ak riešime v živote čokoľvek, vždy je dobré celú našu situáciu posúdiť aj po právnej stránke. Prv než sa rozhodneme, ako ďalej, overme si, či je to v súlade so zákonom.