Viete, ktorý materiál vieme recyklovať donekonečna?

Please enter banners and links.

recyklácia

Zber, triedenie a následná recyklácia odpadu je skvelým nástrojom, ako sa vyhnúť zbytočnému hromadeniu odpadu na skládkach. Ani vývoz do spaľovní nemusí byť tou najlepšou voľbou, pokiaľ vieme daný materiál spracovať na nové výrobky, ušetriť tak prírodné zdroje a energiu.

Celý proces recyklácie vrátane počtu možných opakovaní celého procesu je u všetkých materiálov odlišný. Ak ste doteraz považovali nahádzanie plastových fliaš do žltých kontajnerov za obdivuhodný ekologický počin, je treba si uvedomiť niekoľko faktov. Nie všetky plastové výrobky sa dajú recyklovať a nie všetky plasty patria do separovaného zberu, ako sa môžeme dozvedieť na stránkach OZV.

Kvalita plastu sa recykláciou znižuje a stráca svoje pôvodné vlastnosti, ako je pevnosť, lesk a odolnosť, a tak musí byť, napríklad pri výrobe novej PET fľaše, do recyklovanej zmesi primiešaný aj nový plast. Tým sa samozrejme neznižuje význam triedenia a zberu plastu. Recyklovaný plast sa používa aj na výrobu ďalších užitočných výrobkov.

Existujú však materiály, ktoré svoje skvelé vlastnosti nestrácajú ani rokmi recyklácie. Sú takpovediac nezničiteľné. Za predpokladu dobre fungujúcej siete separácie, zberu, odvozu a recyklácie týchto materiálov, môže fungovať neustály kolobeh tohto materiálu, bez nutnosti čerpať ďalšie prírodné zdroje a energiu.

Jedným z týchto materiálov je sklo. Sklo patrí k najstarším materiálom, ktoré ľudstvo používa, a najstarší recept na jeho výrobu pochádza z roku 658 pred Kr. Sklo ako prírodný materiál recykláciou nestráca fyzické, kvalitatívne ani hygienické vlastnosti. Recyklácia skla je skvelým spôsobom, ako šetriť prírodné zdroje a energiu.

Reklamný článok

FOTO: google.com