Tag Archives: Vegetariánstvo

Vegetariánstvo „Za“ a „proti“

História vegetariánstva Vegetariánstvo (z lat. vegetare – oživiť) je životný štýl, ktorého korene siahajú až k starovekým civilizáciám (India a Grécko).  Prvé zmienky pochádzajú od antického filozofa Pythagora zo Samu (6. storočie pr. Kr.). Starovekým Grékom išlo o čistotu duše aj tela, o tzv. Kalokagatiu. V stredoveku to bol zas asketický spôsob života niektorých mníchov, ktorí nekonzumovali mäsitú stravu. V novoveku sa vegetariánstvo dostalo do podvedomia spoločnosti až v 19. storočí. V roku 1908 vznikla Medzinárodná vegetariánska únia (International Vegetarian Union) a vegetariánstvo sa […]