Tag Archives: sídlo firmy pre spoločnosti

Zlepšite image svojej firmy s minimálnymi nákladmi

Kľúčom k úspešnému podnikaniu a získaniu stabilného postavenia na trhu je vybudovanie si dobrého mena a prestíže spoločnosti. To, ako vašu firmu vnímajú potenciálni zákazníci a obchodní partneri, je minimálne tak dôležité ako kvalita vašich produktov alebo služieb, ktoré poskytujete. Okrem kvalitného marketingu, existujú i sekundárne indikátory, ktoré mienku verejnosti nepriamo, ale významne ovplyvňujú. Zamerajme sa na tie, do ktorých môžete zasiahnuť s využitím minimálnych finančných zdrojov.   Sídlo spoločnosti Sídlo spoločnosti je po vašom názve prvým údajom, s ktorým sa verejnosť stretáva […]