Tag Archives: hovorte nie

Naučte sa vravieť nie

Každý deň máme minimálne jednu príležitosť vyjadriť svoj názor a niečo buď prijať alebo odmietnuť. Bohužiaľ mnohí z nás súhlasne prikývnu i keď s danou vecou vo svojom vnútri nesúhlasia a najradšej by odmietli. Nenúťte sa! Odmietnutie nie je sebectvo.   Prečo to neviete?          Dôvodov prečo nedokážete iným povedať nie je viacero. Medzi tie hlavné patrí napríklad pocit, že to musíte prijať, že to tak má byť a odmietnutie sa nepatrí. Tento postoj zaryto […]