Tag Archives: emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia – cesta ku šťastiu

Emocionálna inteligencia je schopnosť dobre vychádzať s ľuďmi i so sebou samým. Je to spôsob chápania vlastných pocitov i pocitov druhých ľudí a pomáha nám vedome voliť slová a činy, aby sme dosiahli požadovaný výsledok. Naša emocionálna inteligencia teda ovplyvňuje najmä to, aké vzťahy máme s inými ľuďmi. Pocit šťastia je všeobecne cieľom každého človeka. Všimli ste si niekedy ľudí, ktorí aj napriek slabším intelektovým schopnostiam pôsobia šťastne? Ich úspech totiž nezávisí len od vzdelania, či hmotného vlastníctva. Napriek tomu pôsobia […]