Tag Archives: dôvera

Vzájomná dôvera

Vo vzťahu má byť iskrenie, zmysel pre humor, príťažlivosť a spoločné záujmy, no ak chýba dôvera nefunguje ani jedno z toho. Iskrenie je dôležité na začiatku aby sa vôbec nejaký vzťah mohol začať, spoločné záujmy sú základom pre zážitky a rozhovory, humor partnerov upevňuje a príťažlivosť dáva sexu to správe čaro. Ale podľa renomovaných psychológov je práve dôvera nosným stĺpom celého vzťahu dvoch ľudí. Je akousi hnacou silou – partneri ktorí sa nemôžu na seba spoľahnúť žijú skôr vedľa […]