Tag Archives: canisterapia

Liečebné účinky niektorých zvierat

Iste ste už počuli o tom, že zvieratá priaznivo pôsobia na telo a psychiku človeka. Sú spontánne, tešia sa z našej prítomnosti, rozdávajú lásku a sú pre nás nevyčerpateľným zdrojom pozitívnej energie. Kontakt s niektorými druhmi zvierat sa osvedčil a používa sa ako súčasť psychoterapeutických a fyzioterapeutických metód.   Kôň          Liečba koňom, nazývaná odborne hipoterapia, zahŕňa najmä polohovanie chorého na chrbte koňa, nácvik správneho sedenia, jazdu cvalom/klusom/krokom a samotné hladenie koňa. Takúto terapiu ponúkajú rôzne občianske združenia alebo kúpeľné zariadenia. Hipoterapiu ocenia […]