Tag Archives: ako schudnúť

Metabolický syndróm

Udržanie ideálnej váhy nie je len otázkou estetiky a sebavedomia, ale najmä nášho zdravia. V celosvetovom meradle dochádza k epidémií nadváhy a obezity spôsobenej našim nezdravým životným štýlom. Potraviny, ktoré konzumujeme majú obrovskú energetickú hodnotu, ale čo sa týka výživovej hodnoty platí tu presný opak. Mnohí pracujeme v sedavých zamestnaniach, prepravujeme sa neustále v dopravných prostriedkoch a aj malé množstvá fyzickej aktivity sa postupne vytrácajú z nášho denného režimu. Logickým dôsledkom týchto zmien v našom životnom štýle oproti našim predkom je nárast telesnej […]