Rozviažte si jazyk a naučte sa perfektne cudzí jazyk!

Please enter banners and links.

Učenie cudzieho jazyka prináša množstvo výhod, či už v osobnej, profesijnej, sociálnej, ale aj ekonomickej oblasti. Navyše, súčasná spoločnosť kladie vysoké nároky na jednotlivca. Ak sa chce presadiť, mal by vedieť aspoň jeden cudzí jazyk. Otvárajú sa mu tak nové možnosti a perspektívy, na ktoré by v opačnom prípade možno ani nenarazil. Ak zvažujete, že sa naučíte min. anglický jazyk, rozhodnite sa rýchlo, práve teraz otvárajú jazykové školy množstvá kurzov!

Jednou z výhod je, že ak sa učíte cudzí jazyk, zdokonalíte tak pravdepodobne aj schopnosť učenia sa aj v iných oblastiach. Preukázalo sa, že ľudia študujúci aspoň jeden cudzí jazyk prejavujú vyššie poznávacie možnosti v rôznych oblastiach: tvorivosť, vnútorná prispôsobivosť a tiež väčší princíp uvažovania pri riešení rôznych problémov. Možnosť vycestovania do zahraničia – to je ďalšia výhoda , ktorá je doslova na nezaplatenie.  Tým, že ovládate cudzí jazyk, hlavne anglický, keďže ním sa dohovoríte vo väčšine krajinách, sa viete ľahko vyrovnať s ešte neznámymi kultúrnymi predstavami krajiny. Rýchlejšie sa adaptujete v rýchlo meniacom sa svete a taktiež sa naučíte efektívne riešiť nové situácie. Navyše pobyt v neznámej krajine ponúka množstvo nezabudnuteľných zážitkov, spoznanie nových ľudí a hlavne učí samostatnosti. Môže vás dokonca aj zachrániť od nebezpečenstva, lepšie pochopíte dopravné značky v cudzej krajine, budete si vedieť zavolať záchranku a celkovo si budete vedieť zmanažovať všetky svoje životné situácie, ktoré u vás nastali v cudzej krajine. Niet pochýb, že ovládanie anglického jazyka vedie hlavne k zvýšeniu zamestnávateľského potenciálu. Už len na samotnom Slovensku nájdeme 95% pracovných ponúk od firiem a spoločností, ktoré vyžadujú ovládanie min. jedného cudzieho jazyka. Ak sa chcete dobre zamestnať za adekvátne finančné ohodnotenie, potrebujete k tomu znalosť anglického jazyka. Ak sú vaše kariérne ciele vyššie, môžete sa zamestnať aj v iných krajinách, kde je faktom , že vám dajú aj vyšší plat, čo je dostatočný dôvod na to, prečo sa naučiť anglický jazyk.

K dispozícií máte množstvo spôsobov výučby: intenzívne, polointenzívne, štvrťročné a iné alebo spôsoby, akými prebieha samotná hodina výučby. Metódou výučby, ktorá k nám prišla až z Anglicka, je Callanova metóda, ktorá sa v súčasnosti vyučuje takmer v každej jazykovej škole. Jej charakteristickým znakom je to, že kladie vysoké nároky na študenta na hodine. Je v strehu takmer celé dve vyučovacie hodiny, koľko táto metóda trvá. Počas tohto času musí odpovedať na každú otázku lektora celou vetou, pričom nemá žiadny čas na premýšľanie. Odpoveď celou vetou vedie k správnemu použitiu a porozumeniu gramatiky a tiež učí správnej výslovnosti, na ktorú lektor vždy upozorní.  Výhodou je, že sa to študent učí postupne: najprv sa naučí jednotlivé slovíčka, ktoré niekoľkokrát po sebe zopakuje a na rad prídu samotné otázky s novými slovíčkami, na ktoré musí študent odpovedať. Metódu mnohí považujú za veľmi populárnu, ktorou sa každý naučí cudzí jazyk 4-krát rýchlejšie ako obvykle. Nevýhodou je prílišná sústredenosť študenta počas necelých dvoch hodín a tiež nedôvera v samotnej metóde, keďže ide o neobvyklý spôsob výučby. Nakoľko však už možno nájsť túto metódu takmer v každej jazykovej škole, zrejme na nej niečo bude.

Podobným spôsobom výučby je tzv. Direct Methods for English. Ide o aktualizovanú verziu Callanovej metódy, ktorá sa jej veľmi podobá. Jej cieľom je naučiť študentov riadenú konverzáciu a priblížiť im anglicky hovoriace prostredie. Nikdy sa nestane, že by čo i len jeden študent nebol zapojený do anglickej konverzácie. Vyučovanie v takejto metóde prebieha v menších skupinách, kde sa lektor neustále pýta otázky a študenti musia odpovedať celou vetou, čím sú prinútení k rozprávaniu. Je to priama metóda, kde sa lektor pýta priamo na otázky, pričom opakuje len slová a neskôr ich dáva do viet. Z vlastnej skúsenosti možno povedať, že po absolvovaní ukážkovej hodiny som si pripadala zvláštne. Lektorka sa ma pýtala otázky ako mama malého dieťaťa, keď mu päťkrát za sebou zopakuje jedno slovíčko a spýta sa ma naň. Aj keď výsledkom takéhoto štúdia môže byť ľahšie odbúranie strachu z rozprávania a lepšie porozumenie hovorenej angličtine, niektorým, ktorí doteraz vyskúšali klasické hodiny výučby, nemusí táto metóda vyhovovať.

Tieto dve metódy sa dnes považujú za moderné spôsoby výučby, ktoré som vám chcela priblížiť. Je na vás, či sa rozhodnete pre jednu z nich, alebo či dáte prednosť už osvedčenej klasickej metóde, kde sa naučíte aj gramatiku a konverzáciu. K zvládnutiu cudzieho jazyka vám určite pomôže silná motivácia, vytrvalosť a disciplína. S nimi sa vám otvoria brány do sveta možností!

Napísala: Jana Petrejová

Foto: Freedigitalphotos.net