Preventívne prehliadky: viete, na aké máte nárok?

Please enter banners and links.

dentist-pain-borowac-cure-52527-largeHoci je všeobecne známe, že kvalitná prevencia je lepšia ako hocaká špičková terapia, mnohí z nás si ešte stále spájajú návštevu lekára s chorobou. Bohužiaľ, rovnaký postoj zdieľa aj množstvo všeobecných lekárov, ktorí svojich pacientov na preventívne prehliadky nepozývajú. Koniec koncov, zákon im to neukladá za povinnosť a každý z nás sa musí o svoje zdravie postarať sám. Viete, na čo máte na základe verejného zdravotného poistenia nárok?

 

U všeobecného lekára

Každý pacient starší ako 18 rokov má nárok na jednu preventívnu prehliadku raz za dva roky. Evidovaní darcovia krvi, orgánov alebo tkanív majú nárok na jednu preventívnu prehliadku raz za rok. Súčasťou vyšetrenia musí byť komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrola stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti a výšky vrátane poradenstva. Laboratórne vyšetrenia zahŕňajú chemické vyšetrenie moču, močový sediment, glykémiu, kreatinín a krvný obraz vrátane trombocytov. Stolica na prítomnosť okultného krvácania sa vyšetruje u pacientov nad 50 rokov a pacientov s výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka v rodinnej anamnéze. U pacientov, ktorí v danom roku dosiahli 17 alebo 18 rokov alebo majú vek nad 40 rokov sa v rámci preventívnej prehliadky vyšetruje aj cholesterol, triacylglyceroly a EKG.

 

U stomatológa

Na komplexnú preventívnu prehliadku u zubného lekára majú dospelí pacienti nárok jedenkrát v kalendárnom roku. Výnimku tvoria tehotné pacientky, ktorým sú poskytované dve preventívne prehliadky počas tehotenstva a to na začiatku prvého a tretieho trimestra.

 

U gynekológa

Pacientky majú nárok na jednu preventívnu prehliadku raz za kalendárny rok od dovŕšenia 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva. Tehotné pacientky majú nárok na jednu prehliadku raz za mesiac a jedno vyšetrenie šesť týždňov po pôrode.

 

U urológa

Na jednu preventívnu prehliadku raz za tri roky majú nárok všetci pacienti nad 40 rokov.

 

U gastroenterológa

Pacienti nad 50 rokov majú nárok na preventívnu prehliadku konečníka a hrubého čreva raz za 10 rokov. U pacientov so zvýšeným rizikom rakoviny konečníka a hrubého čreva sa interval medzi vyšetreniami skracuje na 5 rokov.

Vyššie popísané nároky vám garantuje zákon. Nejedna poisťovňa však uhrádza svojim poistencom viac preventívnych prehliadok alebo úkonov ako je zákonom stanovená norma. Ak si nie ste istý, na čo máte nárok, požiadajte o informácie svojho lekára alebo sa informujte priamo na pobočke poisťovne.

FOTO: pexels.com