Predmanželská zmluva

Please enter banners and links.

Predmanželská zmluva je jednoznačne vecou názoru. Zaľúbenci o nej nechcú ani počuť lebo veria svojej láske a tomu, že im to vydrží až do konca života. Realisti nad ňou uvažujú a pesimisti ju považujú za nutnosť. Nech už ste na ktorejkoľvek strane, predmanželské zmluvy sú tu a môžeme sa na ne spoľahnúť v prípade, že manželstvo nečakane zlyhá.

Predmanželskú zmluvu ako dohodu snúbencov náš právny poriadok nepozná, je však možné upraviť majetkovoprávne usporiadanie manželov a tým sa odchýliť od zákonnej úpravy. U nás teda ide o manželskú dohodu ktorá sa na rozdiel od manželskej zmluvy nezakladá pred manželstvom, ale až po jeho uzavretí. Paragraf 143a Občianskeho zákonníka hovorí, že manželskú dohodu možno spísať po zosobášení pred notárom formou notárskej zápisnice. Inak je neplatná. Dohoda sa nesmie vzťahovať na majetok nadobudnutý pred jej spísaním. Počas trvania manželstva ju môžete kedykoľvek upraviť , zmeniť, zrušiť.

Poznáme tieto typy manželských dohôd:

–      dohoda o rozšírení rozsahu BSM* (týka sa vecí ktoré by inak do BSM* nepatrili, ale manželia chcú aby bol tento majetok spoločný),

–      dohoda o zúžení rozsahu BSM* (znamená to, že na základe dohody manželov budú niektoré veci z BSM* vylúčené aj keď do neho patria),

–      dohoda o správe spoločného majetku (manželia sa pri tejto dohode môžu dohodnúť, že správou spoločného majetku bude poverený iba jeden z nich; v preklade ide o plné splnomocnenie jedného z manželov),

–      dohoda vyhradenia spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva (táto dohoda má význam najmä ak obaja manželia podnikajú).

*BSM = bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 

Žijete spolu iba ako pár? Aj tu platia určité pravidlá ktoré by ste mali pre vlastné dobro rešpektovať. Financie veďte spravidla oddelene rovnako ako aj účty. Nekupujte spolu byt, dom či pozemok lebo po rozchode nie je jasné čo komu patrí. Ak sa už na takúto investíciu chystáte, nezabudnite v kúpnej zmluve presne vymedziť vlastnícke práva a podiely. Úvery by mal každý z vás vybavovať samostatne, a do úverového vzťahu nevstupujte ako spoludlžník. Ide najmä o spotrebné úvery ktoré nie sú ručené nehnuteľnosťou – v prípade rozchodu môže žiadateľ o pôžičku prestať úver splácať a ťarcha ostane na vás.

Napísala: Zuzana Šusterová

Foto: Sharron Goodyear