Právna poradňa: Starostlivosť o dieťa

Please enter banners and links.

Dobrý deň,

prosím Vás o radu, lebo neviem na koho sa obrátiť. S bývalou priateľkou sme rodičia 5 ročného chlapca. Približne pred rokom sme sa rozišli a od tohto obdobia sa o syna starám výlučne ja s pomocou rodičov. Matka má psychické problémy, lieči sa u psychiatra a o dieťa dlhodobo neprejavuje žiadny záujem. Zmena nastala približne pred týždňom, kedy bývala priateľka zobrala bez môjho vedomia syna zo škôlky. Od vtedy s ním nemám žiadny kontakt, matka ho schováva, zatajuje a zabraňuje mi sa s ním stretnúť. Čo mám robiť? Pomôžte mi prosím!Dalibor

Vážený pán Dalibor,

z Vašej žiadosti o radu vyplýva, že ste spolu s Vašom bývalou priateľkou rodičmi maloletého dieťaťa, o ktorého ste sa donedávna starali výlučne vy za pomoci rodičov. Keďže v zmysle zákona o rodine, majú rodičia rovnaké práva a povinnosti k deťom a dosiaľ nebolo zverenie do osobnej starostlivosti a rozsah styku s maloletým určené súdnym rozhodnutím, máte tak vy ako aj Vaša bývala priateľka právo mať dieťa v osobnej starostlivosti. Žiadny z rodičov nemá právo zabraňovať druhému rodičovi v styku s maloletým.

V danom stave by som navrhovala podať na príslušný súd návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia.

Predbežné opatrenie je právny inštitút, ktorý upravuje pomery medzi účastníkmi na čas do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej. V zmysle Občianskeho súdneho poriadku môžete podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým súd určí, že na čas do právoplatnosti rozhodnutia o úprave rodičovských práv a povinností odovzdá rodič, u ktorého sa maloletý nachádza, maloletého do starostlivosti druhého z rodičov.  V prípade, že súd predbežne opatrenie vydá, bude Vám  musieť Vaša bývalá priateľka odovzdať syna, ktorý zostane vo Vašej osobnej starostlivosti až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej. O návrhu na nariadenie predbežného opatrenia rozhodne súd do 7 dní.

Konanie o úprave rodičovských práv a povinností k mal. deťom začína príslušný súd na návrh jedného z rodičov, prípadne aj bez návrhu. Súčasťou rozhodnutia o úprave práv a povinností k mal. deťom sú nasledovné skutočnosti:

–          úprava zverenia do osobnej starostlivosti

–          správa majetku

–          úprava styku

–          úprava vyživovacej povinnosti

Pri rozhodovaní o úprave práv a povinností k maloletému súd vždy  prihliada na jeho záujem, na citové väzby, vývinové potreby a stabilitu výchovného prostredia.

Odlúčenie dieťaťa od jedného z rodičov je pre neho veľmi náročné, a preto v záujme maloletého sa vždy snažíme o uzatvorenie rodičovskej dohody, ktorá podlieha schváleniu súdom.

Mgr. Michaela Mášiková

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Zdenka Lániková, s.r.o.

http://advokatskakancelaria.eu

Foto: FreeDigitalPhotos.net