Pokroky dieťaťa v slovnej zásobe

Please enter banners and links.

ID-100264170Každé dieťa napreduje svojím vlastným tempom, teda nie každé je učebnicové s presne stanovenými hranicami jednotlivých pokrokov. Niektorí rodičia začnú panikáriť vo chvíli keď zistia, že syn ich kamarátky je výrečnejší ako ich, alebo keď dcérka je akosi viac výrečná než by mala byť na svoj vek. Vôbec nie je dobré nasilu stupňovať nároky – úlohou rodičov je pochopiť a čo najviac podporiť štádium slovnej zásoby, v ktorom sa dieťa práve nachádza.

 

Pokroky prichádzajú postupne

ID-10033713

Dieťa v úplných začiatkoch „chytá“ slovnú zásobu úplne necielene. Až okolo po treťom roku vieme zhodnotiť koľko toho vie – priemer je tristo slov. Už podľa slova priemer je jasné, že niektoré deti toho vedia menej a iné zas viac. Ak dieťa ovláda menej slov rozhodne nie je zaostalé a naopak, pokiaľ ovláda viac slov vôbec nemusí byť nadpriemerným dieťaťom.

Do troch rokov si deti uchovávajú len to, čo ich najviac zaujalo. Po štvrtom roku života deti začínajú do pamäte ukladať počuté výrazy vedome; dá sa teda povedať, že ide o prvú snahu učiť sa. Nemá zmysel začať dieťa učiť písať alebo čítať pred šiestym rokom pretože sa dieťa začne nasilu sústrediť na čítanie/písanie a ujdú mu iné veľmi dôležité veci, ktorým by sa normálne malo venovať.

 

Tri fázy

Je normálne, že rodičia chcú, aby práve och dieťa robilo čo najväčšie pokroky. Nikdy však netreba predbiehať, vždy sa riaďte troma základnými štádiami vnímania:

  • – opisovanie predmetov na obrázkoch je prvou fázou à užívajte si s dieťaťom opisovanie obrázkov na knižkách, kreslené zvieratká a pod.;
  • – v druhej fáze vnímania dieťa začína postupne opisovať aj činnosti ako kúpanie, hranie a iné à rozvíjajte toto štádium rozhovormi o tom čo sa deje počas danej aktivity, aké skvelé je papkať, aké super je vykúpať sa, atď.;
  • – tretia fáza je charakteristická tým, že si dieťa začína uvedomovať súvislosti.

Je mimoriadne dôležité dopriať dieťaťu čas aby mohlo prejsť všetkými fázami vývoja presne takým tempom, akým potrebuje.

 Napísala: Zuzana Šusterová

FOTO: freedigitalphotos.net