Osemročné gymnázium: áno alebo nie?

Please enter banners and links.

Teraz by mali zbystriť pozornosť hlavne mamičky detí v piatom ročníku na základnej škole. Tento ročník je veľmi dôležitý, pretože dieťa prvýkrát rozhoduje o zásadnej zmene v štúdiu. Ďalší dôležitý prelom bude až pri výbere strednej, a neskôr možno aj vysokej školy.

Vaše dieťa má už v tom možno jasno, ale rodičia určite nie. Odrazu sa naskytne množstvo nezodpovedaných otázok: je na to moje dieťa pripravené? zvládne tú zmenu? má na to aby bol úspešný/úspešná?

Osemročné gymnázium je určené najmä nadaným žiakom a výrazným študijným typom. Mali by ho navštevovať deti ktoré zvládajú učivo bez problémov a dosahujú výborné študijné výsledky.

Dieťa musí spĺňať nejaké kritériá na to, aby neskôr zvládlo nápor nového učiva. Má mať dokonale zvládnuté učivo z predošlých ročníkov, malo by sa zaujímať o svet okolo seba a o fungovanie vecí. Samozrejmosťou je intelektuálna zvedavosť.

Ratolesť chystajúca sa na toto gymnázium by okrem toho mala disponovať bohatou slovnou zásobou, je nutné mať schopnosť nielen dobre sa učiť cudzie jazyky, ale aj vedieť riešiť matematické úlohy primerané veku či vedieť komplikované veci zovšeobecniť.

Skúste svoje dieťa doma jednoducho otestovať. Ak prečíta bez problémov odborný text, porozumie mu, bude chápať nové pojmy (alebo ich vysvetlí vlastnými slovami), a následne na to povie hlavnú myšlienku, potom má veľmi dobre predpoklady uchytiť sa na novej škole. Ak si však nie ste istý a chce svojho školáčika ušetriť sklamania, zájdite sa detskou psychologičkou. Tá ho spoľahlivo otestuje.

Zákon hovorí, že prihlásiť sa môže každý žiak piateho ročníka. Prihláška sa podáva v základnej škole ktorú dieťa navštevuje. Prijímacie skúšky, ich termín a stručný obsah bližšie určí samotné gymnázium.

Napísala: Zuzana Šusterová

Foto: photostock