Niekoľko dôvodov na chudnutie

Please enter banners and links.

Redukcia hmotnosti nie je len estetickou zmenou, ktorú zaregistruje naše okolie a ktorá pozitívne ovplyvní naše sebavedomie a psychickú pohodu. Prvoradým dôvodom, pre ktorý by sme sa mali rozhodnúť zbaviť sa nadváhy a obezity je naše zdravie. Nadmerná záťaž pohybového ústrojenstva alebo poruchy spánku sú len niektorými problémami, ktoré súvisia s obezitou. Ich následky však môžu byť závažné, či už je to obmedzená mobilita a ďalší nárast telesnej hmotnosti, alebo zvýšenie krvného tlaku a riziko srdcovocievnych ochorení ako je infarkt alebo mozgová mŕtvica.

Osteoartritída teda zápalové zmeny na kĺboch sú v rozvinutých krajinách najčastejšou príčinou obmedzenia hybnosti a mobility a zníženej kvality života u ľudí trpiacich touto chorobou. Problémy s kĺbmi nie sú však ospravedlnením pri neúspešnom pokuse o stratu nadváhy. Toto tvrdenie prezentovala štúdia dánskych výskumníkov, ktorý sledovali vplyv zníženia hmotnosti na symptómy tohto ochorenia a na kĺby samotné, pri porovnávaní snímkov kĺbov z magnetickej rezonancie. Zistili, že efektívne znížene hmotnosti je možné aj u ľudí obéznych s osteoartritídou, bez ohľadu na závažnosť a stupeň tohto ochorenia. V rámci diétnych opatrení sa použila Cambridge Diet po dobu 8 týždňov s následnými 8 týždňami udržiavacieho programu. Výsledkom bol priemerný úbytok váhy 11,4 kg  ( 11% pôvodnej priemernej hmotnosti). Ďalšou analýzou sa zistilo, že stav pacientov sa zlepšil, bolesti pri chôdzi sa zmiernili, zvýšila sa úroveň ich pohyblivosti a pacienti sa taktiež pozitívne vyjadrili o jednoduchosti diétnych opatrení a variabilite Cambridge Diet produktov.

Tieto výsledky boli prezentované na medzinárodnej konferencií a poukázali na to, že Cambridge Weight Plan je efektívnym spôsobom na zníženie hmotnosti, a teda súčasne s redukciou váhy znižuje bolestivosť kĺbov postihnutých osteoartritídou, udržuje upravenú telesnú hmotnosť dlhodobo, pozitívne ovplyvňuje hladinu vitamínu D a znižuje záťaž kĺbov v miere vyššej ako sa očakávala od váhového úbytku.

Ďalšími vedeckými dôkazmi podporujúcimi pozitívny dopad výsledkov Cambridge Diet na zdravie je švédska štúdia zaoberajúca sa spánkovým apnoe. Pri obštrukčnom spánkovom apnoe sa v priebehu spánku zastaví prívod vzduchu cez nos a ústa na viac ako desať  sekúnd 30 a viac krát za noc. Dôvodom vzniku tohto stavu je kolaps dýchacích ciest spôsobený nadmerným množstvom tukového tkaniva, kde svalstvo nestačí udržovať dýchacie cesty otvorené. Vyskytuje sa u obéznych ľudí a často aj u diabetikov. Tento stav negatívne ovplyvňuje výšku krvného tlaku a je popisovaný aj u pacientov, ktorý prekonali mozgovú mŕtvicu alebo infarkt myokardu. Spánok nie je pokojný, dostavuje sa únava a spavosť v priebehu dňa, typická je strata koncentrácie, chrápanie, bolesti hlavy, depresie, poruchy sexuálnych funkcií. Nedostatok spánku viedol v experimentoch k zníženiu hladiny látky zvanej leptín, ktorá reguluje chuť do jedla, čím sa posilňuje tendencia k naberaniu hmotnosti.

Švédsky Karolinska inštitút sa vo svojej štúdií zameral na obéznych mužov trpiacich obštrukčnou spánkovou apnoe, pričom jedna skupina podstúpila 7 týždňovú Cambridge Diet  s následným pridávaním stravy a druhá skupiny pokračovala vo svojom obvyklom spôsobe stravovania. Výsledky jasne hovoria pre pozitívny dopad redukcie hmotnosti. U skupiny s Cambridge diet bol priemerný úbytok hmotnosti 18,7 kg, sledovaní pacienti stratili na obvode krku v priemere 3,8 centimetra. Po 9 týždňoch bolo 22 z 30 subjektov bez obezity a 26 z 30 pacientov popisovalo zlepšenie stavu a ústup príznakov spánkového apnoe. Rozdiely medzi týmito dvomi skupinami boli veľmi výrazné, epizódy apnoických stavov sa zmiernili, hladina kyslíku v krvi bola stabilnejšia a bez výkyvov a kvalita spánku sa zlepšila. Tzv. index apnoe hypnoe (AHI), ktorý je hlavným indikátorom vážnosti toto ochorenia sa znížil v úrovniach od 40% až po 67 %, pričom podobné výsledky boli dosiahnuté aj pri iných výskumoch, čo svedčí o výraznom dopade zníženia hmotnosti na toto ochorenie.

Pozitívne efekty zníženia hmotnosti pri Cambridge Diet sa neobmedzujú len na tieto dve skupiny ochorení, u pacientov sa zlepšil taktiež profil jednotlivých druhov tukov v krvi, znížila sa hladina cholesterolu, zlepšila inzulínová senzitivita, nedošlo k výraznej strate svalovej hmoty ako je to u neefektívnych a nezdravých diét. Tieto výsledky, úspešné príbehy ľudí so skúsenosťami s Cambridge Diet a mnoho iných žiaducich dopadov na metabolizmus a fungovanie nášho organizmu nás utvrdzujú v tom, že Cambridge Weight Plan je tou správnou a zdravou cestou boja s obezitou a nadváhou.

Mgr. Iveta Pochylá

Cambridge Weight Plan Slovakia