Nezatvárajte oči pred cukrovkou

Please enter banners and links.

Cukrovka patrí k závažným ochoreniam, ktoré postihuje veľké percento súčasnej populácie. Často ani neviete, kto vo vašom okolí má túto diagnózu.

Diabetes mellitus – cukrovka má niekoľko možných príčin. Pankreas prestane produkovať inzulín, produkuje ho v nesprávnom čase alebo inzulín prestane normálne fungovať. Hladina cukru v krvi sa neustále zvyšuje, čo so sebou prináša mnoho zdravotných problémov. Pacientom hrozí srdcový infarkt, poškodenie obličiek, problémy so zrakom, poškodenie dolných končatín a ďalšie závažné komplikácie.

 

Čo viete o cukrovke?

Diabetes 1. typu sa vyskytuje prevažne u mladých ľudí do 30. roku života, môže sa však vyskytnúť aj v neskoršom veku. Je čiastočne geneticky podmienený a zapríčinený práve neschopnosťou pankreasu produkovať inzulín. Príznakmi sú smäd, únava, infekcie kože a ústnej dutiny a ďalšie.

Diabetes 2. typu vzniká často v dospelosti, po 40. roku života, nezriedka však aj v mladšom veku. Postihnutí sú väčšine prípadov ľudia s vyššou telesnou hmotnosťou alebo obézni ľudia. Príznaky sú rovnaké ako pri prvom type, no v prípade dodržiavania zdravej životosprávy a odporúčaní lekára sa dá diabetes udržať pod kontrolou. Keďže priebeh choroby sa u každého z pacientov trochu líši, je nevyhnutný individuálny prístup k liečbe.

Sprievodným javom liečby však môže byť aj hypoglykémia (zníženie hladiny glukózy v krvi) alebo hyperglykémia (zvýšenie hladiny glukózy v krvi). Preto je potrebné si pravidelne merať hladinu glukózy v krvi, aby sa zabránilo ďalším komplikáciám.

 

Bez liečby to nejde

Pri liečbe cukrovky je kľúčové znížiť hladinu cukru v krvi. Na to existuje niekoľko spôsobov, v závislosti od typu cukrovky. Pri zachovanej funkcii pankreasu sa choroba lieči podávaním liekov, no pri nedostatočnej činnosti pankreasu je potrebné chýbajúci inzulín dodávať organizmu v injekčnej forme. V súčasnosti majú pacienti s cukrovkou 2. typu k dispozícii aj hormonálnu liečbu, ktorá priaznivo pôsobí aj na iné faktory cukrovky.

Liečba je upravená priamo na mieru každému pacientovi. Týka sa to aj spôsobu podávania inzulínu. Riešenie musí byť spoľahlivé a dostatočne jednoduché, aby poslúžilo pacientovi kedykoľvek. Ide o inzulínové perá alebo ihly, či inzulínové pumpy. Inzulínové perá sú jednorazové, na opakované použitie či dokonca s pamäťou poslednej dávky. Všetko pre to, aby bol život pacientov s diagnózou Diabetes mellitus jednoduchší. Moderná liečba pomáha pacientom dosiahnuť uspokojivú kontrolu hladiny cukru v krvi a tým predísť komplikáciám.

FOTO: freedigitalphotos.net