Nesprávna diagnóza alebo nevydarená liečba? Reklamujte svojho lekára

Please enter banners and links.

Napriek tomu, že je na Slovensku množstvo vynikajúcich lekárov so špičkovou kvalifikáciou, musíme uznať, že sa za posledné roky zvýšil počet sťažností iniciovaných práve na lekárov. Či už je to zle určená diagnóza, nesprávne nasadená liečba alebo trvalé poškodenie zdravia, málokto vie, že práve v takomto prípade si svoje práva môže bez pochyby vymáhať.

 

Vysoké percento sťažností

Tak ako reklamujete rozlepené topánky alebo pokazený jogurt, môžete sa domáhať tzv. reklamácie „pokazenej liečby“. Najčastejšie vyskytujúce sú sťažnosti pacientov týkajúce sa nespokojnosti s liečbou, úmrtia či neetického prístupu lekára k pacientovi. Medzi oblasti, ktoré tieto sťažnosti zahŕňajú patrí predovšetkým oblasť chirurgie, ortopédie, všeobecného lekárstva a pôrodníctva.

 

Ako postupovať

Ak sa chcete sťažovať na zanedbanie zdravotného stavu alebo nesprávny postup pri nasadení liečby je nutné vypísať žiadosť, ktorú pošlete buď vedeniu zdravotníckeho zariadenia v ktorom k udalosti došlo alebo v ďalšom prípade priamo na pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Čo všetko musí žiadosť obsahovať?

Žiadosť by mala predovšetkým obsahovať základné osobné údaje a to vaše meno a adresu. Taktiež musí obsahovať meno ošetrujúceho lekára, ktorého sa sťažnosť týka, spolu s opisom celého priebehu ošetrenia resp. lekárskej starostlivosti.

Túto sťažnosť je vhodné podať najneskôr do jedného roka od udalosti. Prípad sa UDZS snaží čo najskôr vyriešiť a prešetriť ho. Odpovede by ste sa mali dočkať do 30 kalendárnych dní.

Dlhšie si počkáte pri komplikovanejších prípadoch, vyžadujúcich si detailnejšie prešetrenie. V takomto prípade si na odpoveď počkáte aj 60 dní od doručenia sťažnosti. Ak už ste sa niekedy ocitli v podobnej situácií je dobré vedieť o tom viac. Aj napriek dnešnej korupčnej dobe je dobré chrániť si svoje práva a domáhať sa ich a to aj v hraničných prípadoch .

 Napísala: Lucia Šariková

FOTO: freedigitalphotos.net