Kedy sa oplatí využiť prekladateľské služby?

Please enter banners and links.

Bežná komunikácia, prípadne písanie mailov v cudzom jazyku nemusí byť veľkým problémom a vystačíme si aj bez pomoci prekladateľov. V niektorých situáciách to však veľmi nejde. Kedy sa vám prekladateľské služby určite zídu?

 Čo skrývajú prekladateľské služby?

O prekladateľské služby sa starajú tlmočníci a prekladatelia. Hoci si ich mnohí mýlia, nejde o jednu, ale o dve rozličné profesie. Tlmočník zabezpečuje preklad hovoreného slova, zatiaľ čo prekladateľ prekladá z jedného jazyka do druhého písaný text. Aj keď niekedy obe oblasti zabezpečuje jedna osoba, vo väčšine prípadov sa zameriava len na jednu časť.

 

Odborné texty a úradné dokumenty

V prípade písaných dokumentov sa môžete obrátiť na prekladateľov. Ich služby využijete pri preklade dvoch textových skupín. Do prvej patria úradné dokumenty ako rodné listy, diplomy, certifikáty, zmluvy či výpisy z registra trestov, ako aj obchodného registra. Po pomoci prekladateľov však môžete siahnuť aj pri odborných textov z istej špecifickej oblasti – práve tie tvoria druhú skupinu. Patria tam napríklad lekárske správy, katalógy, príručky, návody i technické materiály.

 

Obchodné stretnutie a konferencie

Ak neovládate cudzí jazyk dokonale a nie ste schopní zvládnuť v ňom plynulú konverzáciu, využite radšej prekladateľské služby. Pomoc tlmočníka oceníte predovšetkým na stretnutiach, kde sa používa veľa odborných termínov alebo sa ho zúčastnia aj ľudia, ktorých jazyk vám nie je príliš známy. V takejto situácii využijete konzekutívne tlmočenie. Tlmočník je prítomný na stretnutí a počas pauzy rečníka prekladá do daného jazyka.

Bez tlmočníka sa nezaobídete ani na konferencii, ktorej sa zúčastnia hostia či prednášajúci zo zahraničia. Vtedy sa využíva simultánne tlmočenie, pri ktorom tlmočník sedí v kabínke a prekladá prejav do mikrofónu. Vďaka tomu môže konferencia prebiehať bez problémov.

Reklamný článok

Foto: Bigstockphoto