Idete do autoškoly? Preverte si ju na základe Zákona o autoškolách

Please enter banners and links.

Autoškolu si väčšina ľudí vyberá na základe referencií svojich známych, no nie je na škodu si ešte pred zápisom zistiť, či daná autoškola spĺňa všetky potrebné kritériá. Na čo sa treba zamerať?

Prečo si najskôr prelistovať Zákon o autoškolách

Zákon č. 93/2005 Z. z. známy ako Zákon o autoškolách by nemala mať v malíčku len samotná autoškola. Všetci, ktorí sa idú zveriť do rúk podobnej inštitúcii, by si mali vopred zistiť, či má škola predispozície na to, aby mohla svoju funkciu vykonávať kvalitne. Nikomu by nemalo byť jedno, koľko zaplatí za kurz autoškoly a aké podmienky ho v nej čakajú.

Zákon o autoškole rieši najmä tieto oblasti:

  • Licencovanie a akreditácia autoškoly: Postup získavania licencie pre autoškoly. Požiadavky na akreditáciu a kvalifikáciu inštruktorov.
  • Štruktúra výučby a hodnotenie: Formát vodičského vzdelávania a štruktúra lekcií. Spôsob hodnotenia študentov a získavania vodičských oprávnení.
  • Bezpečnostné normy: Požiadavky na bezpečnosť výučby a jazdy. Pravidlá týkajúce sa veku a zdravotnej spôsobilosti študentov.
  • Technologické inovácie: Možné ustanovenia týkajúce sa používania moderných technológií v autoškolách (napríklad simulačné systémy, e-learning).
  • Práva a zodpovednosti: Práva a povinnosti študentov a inštruktorov. Náležitosti týkajúce sa rušenia vodičského výcviku alebo potreby dodatočného vzdelávania.
  • Postihy za porušenie pravidiel: Rozsah sankcií alebo postihov za nedodržiavanie pravidiel autoškôl.
  • Administratívne procesy: Procesy spojené s vydávaním a obnovením vodičských oprávnení. Spôsob odvolania voči rozhodnutiam autoškôl alebo súvisiacich orgánov.
  • Pravidlá o výcvikových vozidlách: Normy a požiadavky týkajúce sa vozidiel používaných na výcvik.

Autoškoly a kurz prvej pomoci podľa zákona

Vedeli ste, že autoškola môže aj nemusí poskytnúť účastníkom kurzu vlastný kurz prvej pomoci? Ak má akreditáciu na poskytnutie kurzu, prípadne je registrovaná na vykonávanie základných kurzov prvej pomoci, účastníci kurzu nemusia výcvik prvej pomoci absolvovať u inej fyzickej alebo právnickej osoby. Po absolvovaní tohto kurzu sú účastníci povinní absolvovať ešte skúšku poskytovania prvej pomoci pred vyškoleným inštruktorom.

Prelistujte si zákony online

Zdá sa vám, že v autoškole, ktorú ste si zvolili, nejde všetko podľa kostolného poriadku? Overte si to online a zasiahnite! Zákony a judikáty v online forme sú dostupné aj na stránke judikaty.info. Prečítajte si, aké práva a povinnosti má majiteľ autoškoly a aké vy ako účastníci kurzu. Vyhľadávajte, čo vás zaujíma, podľa kľúčových slov a postarajte sa o to, aby bol váš kurz autoškoly bezchybný po všetkých stránkach.