EKasa a platobný terminál ako súčasť nášho podnikania

Please enter banners and links.

EKasa

Zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice eKasa do praxe prinieslo užívateľom množstvo nových skúseností – pozitívnych, ale aj negatívnych. Pre veľa kamenných a mobilných prevádzok to tak bola nielen investícia navyše, ale aj nutnosť učiť sa nové veci. Hlavne u menších prevádzkovateľov a vekovo starších užívateľov sa s priaznivou reakciou určite nestretla.

Už nestačí mať len certifikovanú obchodnú váhu

Problematika elektronických pokladníc asi najviac zasiahla malé obchodíky s úzko špecifickým sortimentom tovaru alebo služieb. Predsa len je rozdiel s jej uvedením do praxe vo väčších prevádzkach, s mladým, ekonomicky zdatným personálom a prevádzkou na vidieku, so slabým pokrytím internetom a majiteľmi v takmer dôchodkovom veku. Predajcovia, pre ktorých jedinou podstatnou vecou doteraz bolo mať kvalitnú obchodnú váhu či ostrý mäsiarsky nôž, s ktorým sa veľmi nenarobia, sa zrazu museli popasovať aj s informačnými technológiami. Mohlo by sa teda zdať, že Finančná správa zavedením eKasy získala nielen okamžitú informáciu o každej transakcii, ale nepriamo aj donútila ukončiť podnikanie mnohým takým, v ktorých silách nebolo možné splniť požiadavky na jej používanie.

Platobný terminál ako bonus

Zavedenie eKasy má však aj veľa pozitív. Zo strany štátu je to nepopierateľne zvýšenie výnosov, zo strany užívateľov to však v mnohých prípadoch prinieslo zjednodušenie a zefektívnenie podnikania. Pridanú hodnotu vo forme spojenia elektronickej pokladne s platobným terminálom a tlačiarňou ocenil nejeden prevádzkovateľ či menší obchodík. Takže aj takto do povinnej výbavy mäsiarstva ku kvalitným obchodným váham, či kvalitným mäsiarskym nožom začlenila aj možnosť platenia pomocou platobného terminálu ako súčasti elektronickej pokladne.

Všetko zlé je na niečo dobré

Je zrejmé, že pokrok v informačných technológiách nezastavíme, a nezastavíme ani snahu štátu sprísniť a zviditeľniť našu ekonomickú činnosť. Môžeme nadávať a hľadať za novými riešeniami len to zlé. Ale môžeme to aj akceptovať a skúsiť nájsť v každom novom kroku do neznáma, ktorý zo sebou prináša nový zákon či opatrenie, to pozitívne pre nás. Iste nás to bude niečo stáť a budeme musieť pre to aj niečo urobiť, ale v konečnom dôsledku sa to deje práve pre nás. Pre tých, ktorí k svojmu podnikaniu pristupujú poctivo a čestne.

Reklamný článok

FOTO: pexels.com