Deti dvoch žien

Please enter banners and links.

Bežný model rodiny je známy úplne každému a skladá sa z matky, otca a dieťaťa alebo detí. Za bežnú sa považovaná aj tá rodina, ktorá má adoptovaného potomka či manželstvo, v ktorom deti z rôznych dôvodov chýbajú. Za posledné roky však nie sú ničím výnimočné lesbické vzťahy alebo dvaja muži prechádzajúci sa v parku držiac jeden druhého za ruky.

Do povedomia sa stále viac tlačia homosexuálne vzťahy a spolu s tým súvisí aj otázka výchovy detí. Dvaja ľudia rovnakého pohlavia si stále viac nárokujú na právo vychovávať dieťa. Spoločnosť mnohých krajín tak hľadá odpovede a riešenia ktoré budú priateľné pre všetkých. Je to téma ktorá ešte nemá svoj koniec.

Možno sme si ešte nezvykli na vzťahy lesbičiek pretože úloha otca je predsa len dôležitá. Otec je stále vykreslený ako hlava rodiny. No vedci pripravili prvé výskumy a výsledky z tejto oblasti. Tentoraz sa zamerali na deti lesbických žien a záver je viac než len zaujímavý – dve mamičky nemajú negatívny vplyv na vývoj dieťaťa!

Výskumníci z University of California vzali „na mušku“ 154 lesbických matiek a ich deti vo veku od 10 do 17 rokov (takže ide o dospievajúci mládež). Počas rozhovorov sa zistilo, že deti majú menej sociálnych problémov, menej porušujú pravidlá, sú menej agresívne a menej sa u nich prejavuje problémové správanie ako u rovnako starých detí z heterosexuálnych rodín. Mohli by sme si teda právom myslieť, že otec sa dá vynechať a dokonca to bude ešte zdravšie na vývoj detí.

Ďalej sa zistilo, že dospievajúci ktorí vyrastajú v plánovaných lesbických rodinách majú zdraví psychický vývoj a konajú zodpovednejšie. K životu majú triezvejší postoj a vedia niesť zodpovednosť za svoje konanie.

Celé toto pozorovanie prebiehalo dlhý čas takže v žiadnom prípade nejde o unáhlený názor bez opodstatnenia. Matky a ich deti odpovedali formou dotazníka a viacerých rozhovorov pod dohľadom psychológov a iných špecialistov.

Výskum bol súčasťou dlhodobej Americkej národnej štúdie lesbických rodín (NLLFS). Bádatelia pozorujú rodiny už od počatia detí umelým oplodnením.

Nuž, vyzerá to tak, že otec je „rušivý element“ pri výchove a niektoré negatíva sú vzaté do života práve od neho. Alebo nie? Možno len matky kladú väčší dôraz na výchovu… Dúfajme, že podobný výskum sa koná aj pri deťoch gayov a potom sa pozrieme na výsledky. Určite budú zaujímavé a možno aj prekvapivé…