Certifikáty ISO – medzinárodne uznávaný systém certifikácie

Please enter banners and links.

ISO

aždý už iste počul o certifikátoch ISO. Tieto najrozšírenejšie a medzinárodne uznávané certifikáty sú zárukou toho, že firma dodáva kvalitné produkty, ale tiež sú osvedčením jej schopnosti v poskytovaní služieb na vysokej úrovni. Certifikáty ISO definujú medzinárodne uznávaný štandard, ktorý umožňuje firmám jednoduchšie a prehľadnejšie riadenie vďaka zavedeniu rovnakých princípov pre kvalitu v rozdielnych podnikateľských prostrediach s rozdielnym prístupom k práci a k riadeniu. Ktoré sú tie najznámejšie?

ISO 45001 – Certifikát bezpečnostipre menej pracovných úrazov

Asi jedným z najznámejších certifikátov je práve ISO 45001 Certifikát bezpečnosti z roku 2018. Norma je založená na britskom štandarde pre systémy riadenia OHSAS 18001, ktorý špecifikoval dve základné požiadavky, a to konkrétne požiadavky na systém riadenia a následne aj pokyny na ich implementáciu v praxi. Norma ISO 45001 stavia na základné princípy OHSAS 18001, avšak nadväzuje aj na ostatné platné normy (ISO 9001, ISO 14001), čo uľahčuje jednoduchšiu integráciu všetkých troch systémov do jedného plne funkčného celku (Integrovaný systém – IMS).

Dôvod, prečo bola ISO 45001 vytvorená, je veľmi prostý. Okrem toho, že umožňuje zjednodušenie integrácie s ostatnými normami systému manažérstva, jej cieľom je znižovanie počtu pracovných úrazov či chorôb z povolania, ako aj ochrana fyzického a duševného zdravia zamestnancov, živnostníkov alebo dodávateľov. Jedným z hlavných prínosov implementovania systému ISO 45001 je minimalizácia rizík a ich dôsledkov, ale tiež zníženie nákladov vynaložených v spojitosti s nehodami na pracovisku a citeľná úspora na pokutách.

ISO 9001 – Certifikát kvality rieši dodávateľsko-odberateľské vzťahy 

ISO 9001  je asi najznámejšou normou, na základe ktorej sa rozvinulo množstvo procesných systémov manažérstva kvality v rozličných oblastiach výroby a výskumu. Samotné manažérstvo kvality je veľmi obsiahla súčasť riadenia podniku, ktorej cieľom je optimalizovať pracovné postupy, výrobné procesy, definovanie očakávanej finálnej kvality, ale tiež ďalší ekonomický vývoj firmy. Základnými nástrojmi manažérstva kvality je vyhodnocovanie výkonnosti pracovných procesov, počtu reklamácií od zákazníkov a odberateľov, čo najvyššej spokojnosti klientov, ale tiež úspora zdrojov na základe vhodne zvolených výrobných štandardov. Certifikát kvality ISO 9001 teda rieši celý procesný rad základných princípov manažérstva kvality hlavne na úrovni dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Výsledkom jeho dôslednej implementácie v praxi je spokojný zákazník, priaznivé referencie a dlhodobé obchodné vzťahy s obchodnými partnermi. Všetky ISO certifikáty sú teda jasným dôkazom toho, že spoločnosť alebo firma je dôveryhodným obchodným partnerom nielen na tuzemskom trhu, ale tiež na trhu medzinárodnom.

Reklamný článok

FOTO: google.com