Angličtina už v perinke

Please enter banners and links.

Spomedzi cudzích jazykov v celosvetovom meradle najviac ľudí študuje práve angličtinu a inak tomu nie je ani na Slovensku. Stále viac rodičov si uvedomuje, že je dobré učiť svoje dieťa tento jazyk už od perinky aby nabralo dobrý štart a nemalo problémy komunikovať aj v inom, než len slovenskom jazyku. Ak aj vy chcete začať od útleho veku vedzte, že robíte dobre.

 

Jednoznačné áno

            Detskí psychológovia skorú výučbu cudzieho jazyka schvaľujú, avšak v predškolskom veku treba zvoliť hravú formu. Malé dieťa má pamäť len krátkodobú, takže slovíčka s detských knižiek alebo rôzne pomenovania treba opakovať na osvojenie.

Pokiaľ však ovládate angličtinu aktívne približne na rovnakej úrovni ako svoj rodný jazyk, môžete s dieťaťom pokojne komunikovať dvojjazyčne. Malé dieťa nerozlišuje rozdiely, preto ak budete učiť cudzí jazyk spolu s materinským naučí sa ho rýchlo a ľahko, pretože sa vnemy s oboch jazykov ukladajú v mozgu rovnako.

 

Urobíte dobre

            Výučbou dvoch jazykov urobíte veľký krok vopred do budúcnosti svojho potomka. Čoraz viac potrebujeme cudzí jazyk, a to nielen pri bežnej komunikácii a na dovolenkách, ale aj pri pracovných pohovoroch. Poznáme už aj trojjazyčné rodiny, kde deti plynulo komunikujú vo všetkých troch jazykoch.

Zdokonalia sa nielen jazykové schopnosti, ale aj myseľ a celková mentálna kapacita dieťaťa. S angličtinou neskôr nebude mať problémy (prípadne sa bude musieť doúčať už len správnu gramatiku, a tak máte zaručené, že aspoň jeden predmet v škole bude pre dieťa ľahko zvládnuteľní.

 

Hravo a jednoducho

            Málokto vie, že dieťaťu netreba frázy prekladať, neučí sa totiž cudzí jazyk na takom princípe ako my. Treba si uvedomiť, že angličtina nie je pre dieťa druhým, sekundárnym jazykom. Tým, že sa ho učí spolu s materinským dieťa vníma oba jazyky ako rovnocenné, a preto nemá problém jednoducho komunikovať a nasávať cudziu reč. Ak teda je na obrázku jablko a pod ním nápis apple, stačí povedať “apple” a nie je nutné hneď za tým povedať slovensky “jablko”. V tom je tá výhoda.

Ak neovládate angličtinu na dobrej úrovni alebo sa na komunikáciu necítite a chcete, aby sa ju dieťa učilo, poobzerajte sa po učebných DVD alebo CD. Dostupné sú v súčasnosti aj jasle od troch mesiacov kde dieťa bude počuť aj angličtinu.

Napísala: Zuzana Šusterová

FOTO: freedigitalphotos.net