Aký je rozdiel medzi kvapalným a zemným plynom?

Please enter banners and links.

Plyn je obľúbené palivo, ktoré sa často používa vo vykurovacích systémoch obytných a úžitkových objektov. Je vhodný na efektívny ohrev vody a možno ho úspešne využívať v mnohých technologických procesoch. Všetci, ktorí rozmýšľajú nad plynom ako zdrojom tepla, musia sa rozhodnúť medzi zemným a tekutým plynom. Aké sú ich vlastnosti a čím sa líšia?

Zemný plyn – možno ho používať všade?

Počas voľby paliva pre vykurovací systém najčastejšie sú rozhodujúce tieto činitele:

  • umiestnenie celého systému,
  • prístup k plynovodu,
  • cena paliva.

Zemný plyn je zmes výparov a plynov, ktoré sa ťažia zo zeme. Skôr než sa odovzdá konečnému spotrebiteľovi, musí byť špeciálne upravený. Ako presne? Ide o obohatenie zemného plynu, ktoré spočíva v odstránení z jeho zloženia pevných častíc, vodnej pary, zlúčenín síry a ostatných nepotrebných látok. V priebehu tohto istého procesu sa zemný plyn dodatočne odorizuje, čím plyn získava charakteristický pach.

Práve vďaka tomu v prípade, ak z vedenia niekde uniká plyn, budete cítiť jeho charakteristickú vôňu. To vám umožní včasne reagovať, čo má pozitívny vplyv na bezpečnosť užívateľov. Zemný plyn sa prepravuje pomocou priemyselných plynovodov, a teda nie všade je k nim prístup.

Skvapalnený plyn určený na mnoho účelov

Kúrenie z plynovej bomby je jedným z najobľúbenejších zdrojov tepla. Skladuje sa pod tlakom v tekutej forme. Možno naňho napojiť:

  • plynové sporáky,
  • grily,
  • rozličné vykurovacie zariadenia,
  • automobilové motory,
  • stroje, ktoré sa využívajú v rôznych technologických a priemyselných procesoch.

Kvapalný LPG plyn sa tiež využíva ako nosný plyn v aerosólovej kozmetike. Najväčšou výhodou tekutého plynu je nezávislosť od akejkoľvek distribučnej siete a cena – skvapalnený plyn stojí oveľa menej než zásobovanie vykurovacieho systému zemným plynom.

Základným rozdielom medzi kvapalným LPG plynom a zemným plynom je spôsob prepravy a zásobovania plynového vedenia v objekte. Tekutý plyn sa prepravuje a drží stlačený v nádržiach. Skladuje sa v zásobníkoch alebo vo fľašiach. Na druhej strane na prepravu zemného plynu sa vužíva plynovod. Nie je nutné ho skladovať a užívateľ má k nemu nepretržitý prístup – výnimkou je situácia, v ktorej dôjde k poruche celej siete.

Pokiaľ teda ide o plyn ako zdroj tepla, veľa závisí od lokality, v akej sa objekt nachádza, a od samotných potrieb užívateľa.

https://www.flaga.sk/

Zdroj foto 1: PhotoRK / shutterstock.com

Zdroj foto 2: vlastné / flaga.sk