Ako vytvoriť zoznam odrážok v programe MS Excel

Please enter banners and links.

Zoznam odrážok sa dá vytvoriť aj v programe MS Excel. Nie je to však také jednoduché, ako napríklad v programe MS Word.

 

Pozrite si video, ako sa dajú vložiť odrážky do Excelu:

https://www.youtube.com/watch?v=ZWBDZmhM9sk

Stačí zvoliť záložku Vložiť a vybrať si typ odrážky kliknutím na tlačidlo Symboly. Môžete si vybrať zo širokej ponuky možností vrátane matematických symbolov, symbolov meny a symbolov autorských práv, ktoré môžete umiestniť do požadovanej bunky.

 

Pozrime sa ako to vyzerá v praxi:

  1. Označte si bunku, do ktorej chcete umiestniť odrážku. Otvorte záložku Vložiť a prejdite k poslednej umiestnenej ikone pod názvom Symboly. Kliknutím na funkciu Symboly sa vám ukáže ponuka pre vloženie rovnice a symbolov. Ľavým klikom si otvoríme panel symbolov.
    1
  2. Z širokej ponuky symbolov si nájdeme symbol pre odrážku. Označíme si želaný symbol ľavým klikom a v dolnom rohu panelu klikneme na tlačidlo Vložiť.
  3. V označenej bunke sa nám po kliknutí na Vložiť objaví zvolený symbol. Následne panel symbolov zavrieme kliknutím na Zavrieť.
    Obrázok 3

 

Aby sme predišli tomuto zdĺhavému spôsobu vloženia odrážky do ďalších buniek, môžeme použiť šikovnú skratku. Symbol záložky možno do bunky umiestniť podržaním klávesu alt a následným stlačením čísel0+1+4+9.

Po tom, čo sme úspešne vytvorili v pracovnom hárku odrážku použitím jedného z uvedených spôsobov, si môžeme prácu ešte zrýchliť a zefektívniť možnosťou kopírovania symbolu do zvolených buniek.

Na to, aby sme symbol skopírovali, si ho musíme najprv označiť,a to tak, že premiestnime kurzor tesne pred želaný symbol. Následne podržíme ľavé tlačidlo myši a kurzorom prejdeme cez odrážku. Na sivú plochu okolo odrážky teraz klikneme pravým tlačidlom myši. Otvorí sa nám panel s funkciami, medzi ktorými nájdeme aj možnosť Kopírovať.

Aby sme kópiu nášho symbolu vložili do ďalšej z buniek, klikneme pravým tlačidlom na želateľnú bunku a z otvoreného panelu zvolíme možnosť Prilepiť.

Tento pomerne zdĺhavý spôsob si môžeme zjednodušiť použitím skratiekCtrl+C pre kopírovanie a Ctrl+V pre vloženie.

Reklamný článok