Ako ich naučiť učiť sa?

Please enter banners and links.

Dohodli ste sa s dieťaťom, že vysvedčenie si musí opraviť, no ako sa zdá vaša dohoda zatiaľ nespeje k úspešnému koncu. Kontrolujete domáce úlohy, vidíte u svojho dieťaťa snahu, avšak zlepšenie akosi neprichádza. Chyba nemusí byť vo vašej ratolesti, ale v spôsobe učenia. Správnym prístupom toho dokážete spoločne veľa zmeniť. Ako sa naučiť učiť?

 

Miesto a čas

         Nie je jedno kedy a kde sa dieťa učí. Rušné prostredie, rozptyľovanie od ostatných a zlé osvetlenie majú za následok zníženú koncentráciu. Rovnako dbať treba aj na čas – tesne pred spaním sa veľa toho už nedoučí.

Ideálne je, ak má dieťa vlastný priestor na učenie. Vlastná izba je samozrejme najlepším riešením, no mnohé rodiny spájajú viacero detí do jednej. V takom prípade vyčleňte dieťaťu osobný priestor kde bude nerušené od ostatných. Ak má rado zapnuté rádio nechajte ho, nech sa pri ňom učí. Iné deti zas potrebujú pokoj čo je rovnako v poriadku. Pokiaľ má všetko zo spomenutého a nevie sa aj tak sústrediť, možno má stôl presne pod alebo pri okne; ak pozerá von ťažko sa niečo naučí. Nábytok svedomito umiestňujte do detských izieb už vopred, pred kúpou.

Čo sa týka času rozhodne neposielajte dieťa ihneď po škole k úlohám. Spomeňte si na seba – po príchode domov okamžite vypínate mozog a chcete si len tak od všetkého zhonu a pracovnej nepohody oddýchnuť. Rovnako sa cíti i vaše dieťa, preto čas na úlohy prichádza na rad po iných aktivitách. Platí, že stredoškolák má končiť s úlohami a učením o deviatej, školák najneskôr do ôsmej večer. Dĺžka učenia by pri deťoch prvého stupňa základnej školy nemala presiahnuť jednu hodinu, dlhšie by sa dieťa už ani nevedelo sústrediť.

 

Učte sa správne

         Naučte dieťa, že text si má opakovať aj nahlas – nech si prečíta učivo niekoľkokrát potichu pre seba a potom raz alebo dvakrát nahlas pre zopakovanie. Je totiž efektívne, a to nielen pre deti, do učenia zapájať nielen zrak ale aj sluch.

Vlastné poznámky sú jednoznačne najlepšie. Ľahšie sa poznatky osvoja v prípade, že dieťa text v škole počúvalo a hneď si ho aj zapisovalo čím sa zvýšilo vnímanie. Počuté a vlastnou rukou zapísané učivo je pre mozog skôr zapamätateľné. Niekedy sa však stáva, že dieťa nevie samo viesť poriadok vo svojom zošite; kopírujte poznámky aspoň zo zošita spolužiaka.

Je efektívne pozrieť si pri písaní domácich úloh aj prebrané učivo z aktuálneho dňa alebo z posledných dní. Platí tiež, že sa netreba učiť viacero predmetov naraz ale je nutné dať si medzi nimi prestávku podobne ako je to i v škole. Napríklad matematiku sa bude dieťa učiť po tom, čo si na chvíľu oddýchne od chémie. Systém treba nájsť aj v termínoch, v opačnom prípade sa dieťaťu všetko nakopí a nebude stíhať.

Chcete vedieť či sa vaša ratolesť učí priebežne a či má v učení nejaký systém? Spýtajte sa pri skúšaní preventívne aj na predošlé učivo/učivá.

 Napísala: Zuzana Šusterová

FOTO: freedigitalphotos.net